شعار سال 97-1
 
  
پنجشنبه 25 مرداد 1397   17:04:50
مناطق عملیات انتقال گاز
13:211397/2/11 سه‌شنبه
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران تأکید کرد:
لزوم انجام برنامه ها و فعالیت ها در جهت تأمین رضایت مشتری

همواره بایستی برنامه ها و فعالیت ها در جهت تأمین رضایت مشتری صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران در جلسه ممیزی مراقبتی خارجی، ضمن بیان مطلب فوق، با بیان اینکه شرایط منطقه 9، شرایطی عملیاتی و در عین حال حساس است افزود: در چنین موقعیتی اگر سیستم منظم نباشد فعالیت ها دچار اختلال می شود.
رسول داوودی نژاد با اشاره به این که اگر در رفتار خود تغییر ایجاد نکنیم نمی توانیم در مجموعه هم تغییر ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: فعالیت های مناطق توأم با خطر است ، به همین دلیل شعار مدیریت بر مبنای ریسک انتخاب و تاکید شده که باید آن را سرلوحه کار خویش قرار دهیم.
وی به انتقال پاک، ایمن و بهره ور گاز طبیعی اشاره کرد و یادآور شد: رضایت مشتری همواره در برنامه و سرلوحه کار ما قرار دارد و فعالیت ها باید در جهت تامین رضایت مشتری صورت گیرد.
داودی نژاد در ادامه ممیزی ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: ممیزی های خارجی و داخلی کمک می کند تا خود را بسنجیم و در مسیر اصلی قرار گیریم، با ممیزی می توانیم سیستم ها را به صورت یکپارچه داشته باشیم تا اثربخشی را در مجموعه خود ببینیم.تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما