شعار سال 97-1
 
  
پنجشنبه 25 مرداد 1397   17:06:24
13:161397/2/26 چهارشنبه
رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد:
نظارت عالی شرکت‌های گاز استانی بر اصل مهم برون‌سپاری

رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران بر نظارت عالی شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران و اصل مهم برون‌سپاری تاکید کرد و گفت: موضوع آموزش؛ مدیریت قراردادها و پیمان ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون سپاری فعالیت ها، یک انتخاب سنجیده، کارشناسی شده و مورد نیاز مدیران است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا یوسفی پور در سومین دوره آموزش اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران که به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه صنعت گاز کشور درآستانه برون سپاری فعالیت های بیشتری از این صنعت به بخش خصوصی است، بیان داشت: برون سپاری فعالیت ها به معنای فارغ شدن از مسئولیت اجرای آن نیست، بلکه می بایست حساسیت در اجرای صحیح آن بیشتر شود که با نظارت عالیه و توجه به ایمنی کارمی توان به این مهم دست یافت.
وی تصریح کرد: تمامی کارکنان در خصوص فعالیتی که برون سپاری شده، از نظر دینی و فرهنگی مسئول هستند حتی اگر این فعالیت، برون سپاری شده و از نظر قانونی و پیمانی تمام مسئولیت آن به پیمانکار واگذار شده باشد.
رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران، بیان داشت: صنعت گاز کشور پس از پشت سر گذاشتن 50 سال اول فعالیت خود بطور جدی برای ارتقای کیفیت خدمات، عزم خود را جزم کرد که در این راستا موضوع HSE بیت الغزل آن بود و خوشبختانه توجه مضاعف تری به آن شد.
یوسفی پور، تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم، در سال های اخیر 100 درصد حوادث صنعتی که در شرکت ملی گاز ایران شاهد بوده ایم، مربوط به پیمانکاران آن بوده است، این مهم بیانگر این است که بایستی تجارب 100 سال صنعت نفت و 50 سال صنعت گاز به پیمانکاران منتقل شود.
وی ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران در راستای انتقال تجارب به پیمانکاران توانست در سال 92 بیش از12 هزار نفر ساعت و در سال 94 بالغ بر 22 هزار نفر ساعت، در حوزه HSE هم اندیشی و دوره آموزشی برگزار کند، که این میزان در سال 97 به 30 هزار نفر ساعت خواهد رسید.
یوسفی پور، افزود: شرکت ملی گاز ایران به عنوان مادر صنعت گاز کشور در 50 سال دوم فعالیت این صنعت، باید پیمانکاران را هم از نظر معنوی و دینی هم از نظر دانش فنی در حوزه HSE پرورش دهد .
وی با تاکید براینکه یکی از بازوان اصلی شرکت ملی گاز ایران، پیمانکاران آن هستند، گفت: برای رشد جهشی پیمانکاران باید، کارهای فرهنگی زیادی صورت گیرد و همه کارکنان این صنعت در آن مشارکت داشته باشند، خوشبختانه یکی از زیر ساخت هایی که می تواند زمینه رشد پیمانکاران را افزایش دهد، ارتقای دانش و آگاهی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران از قرادادها، پیمان ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون سپاری فعالیت ها است.تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما