صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

حبس گاز در جنوب کشور نخواهیم داشت؛

آمادگی شرکت گاز برای انتقال افزایش تولید گاز پارس جنوبی

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آمادگی برای انتقال روزانه 75 میلیون مترمکعب افزایش تولید گاز پارس جنوبی، ظرفیت فعلی انتقال گاز ایران را 850 تا 900 میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد و گفت: با توسعه هوشمندانه شبکه انتقال، نگرانی برای حبس گاز در جنوب کشور نداریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران؛ مهدی جمشیدی دانا با اشاره به پایداری مناسب شبکه گاز ایران با وجود کاهش دمای هوا و ماندگاری سامانه سرد در بخش عمده ای از استان های کشور، گفت: هم اکنون ظرفیت انتقال در شبکه گاز کشور به حدود 850 تا 900 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

وی با اشاره به توسعه هوشمندانه شبکه انتقال گاز ایران در طول پنج سال گذشته تاکنون، ت