صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

همه نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های کشور در قبال مصرف ایمن و بهینه گاز مسئول هستند

دست در دست هم، به جنگ مرگ خاموش برویم

پیش‌درآمد

با ورود به سردترین روزهای سال و افزایش میزان مصرف گاز طبیعی و در نتیجه، احتمال افزایش حوادث ناشی از گاز Co، بر آن شدیم تا مباحث و مطالب حائز اهمیتی که در نشست «هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری در راستای مقابله و پیشگیری از نشت CO» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته را به صورت مبسوط‌تر و مفصل