صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

پاسخگویی به شکایات و درخواستها در حوزه گاز

شناسه خدمت :

13032231000

نام دستگاه:

<#f:30314/>

ماهیت:

<#f:30315/>

شرح خدمت :

پاسخگویی به شکایات، درخواستها، پیشنهادات و انتقادات

خدمت گیرندگان :

<#f:30316/>

کانال های کنونی ارائه خدمت :

<#f:30317/>

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

<#f:30320/>

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

<#f:30321/>

سطح ارائه خدمت :

<#f:30322/>

نوع خدمت :

G2C

تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه 1 ساله :

<#f:30323/>

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

15 روز کاری

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

<#f:30328/>

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

<#f:30325/>

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

<#f:30327/>

مدارک لازم برای انجام خدمت:

<#f:23212/>

قوانین و مقررات بالادستی :

<#f:23213/>

مراحل گردش کار :

<#f:23216/>

آدرس سامانه :

<#f:33360/>

نظرسنجی
بازگشت به لیست