صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

کسب دستاوردهای پژوهشی و تبدیل آن به فناوری‌های قابل عرضه به صنعت گاز کشور؛ هدف غایی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران+فیلم

زندگی‌اش در تحصیل و پژوهش خلاصه شده است. چهره آشنای وی، مرا به سال‌های دور و زمانی که با حوزه پتروشیمی همکاری می‌کردم برد! سال‌هایی که همیشه از آن، به نیکی یاد می‌کنم.

دکتر مظلوم فارسی‌باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر مش