صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیریت ها 

مدیریت ها در شرکت ملی گاز ایران


 
مدیر امور مالی: سیدمحمدحسن حسینی


 

پورتال مدیریت امور مالی  مدیر برنامه ریزی: محمدرضا صدیقی


 

پورتال مدیریت برنامه‌ریزی

 

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید: غلامرضا بهمن نیا


پورتال مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید

 مدیر امور بین الملل: بهزاد بابازاده


 

پورتال مدیریت امور بین الملل

 

سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی: کامران دهقانی


پورتال مدیریت توسعه منابع انسانی

 

 

مدیر گازرسانی: سعید مومنی


پورتال مدیریت گازرسانی

 مدیر پژوهش و فناوری: سعید پاک سرشت


 

پورتال مدیریت پژوهش و فناوریمدیر دیسپچینگ: مهدی جمشیدی دانا


 

پورتال مدیریت دیسپچینگمدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات: روح اله نوریان


 

پورتال مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات