صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

صد و هفتاد و سومین شماره ماهنامه «ندای گاز» منتشر شد

شماره ۱۷۳ ماهنامه «ندای گاز» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، در این شماره مطالبی همچون - ناب ترین حماسه گازی تقدیم به ساحل نشینان خزر، - گنجینه های پنهان گاز، - روایت ندای گاز از سختی کار در زیر تیغ آفتاب، - بازنشستگان، سرمایه های صنعت گاز، - پای صحبت حرفه ای های روابط عمومی، - ۴۰ سال مشغول کاری هستم که دوستش دارم و مطالب متنوع و جالب