صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیات مدیره 

 

   

حمیدرضا عراقی


معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و رئیس هیأت مدیره

 

محمدرضا صدیقی


مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی


مدیر توسعه منابع انسانی و عضو اصلی

 حسن منتظر تربتی


 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و عضو اصلی

 

 

 

بهزاد بابا زاده


مدیر امور بین الملل و عضو علی البدل


مدیر گازرسانی و عضو علی البدل

الهام ملکی


دبیر هیات مدیره