صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار اسلایدر 


نسخه چاپي

مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران:

سازماندهی و استقرار سازمانی مناسب؛ استراتژی مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران

از سال 63 و در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ورودش به صنعت نفت را کلید زد. تا سال ۸۳، در حوزه‌های ژئوفیزیک ، قرارداها و عملیات غیرصنعتی فعالیت داشت و پس از آن، به عنوان مدیر منابع انسانی، حکم انتقالی به شرکت ملی صادرات گاز ایران را گرفت تا سال 89 که به گفته خودش، این افتخار را پیدا کرد که به جمع همکاران شرکت ملی گاز ایران در معاونت تجهیز و توسعه منابع انسانی بپیوندد.

مجید کشاورز مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران از سال 90 به حوزه مهندسی ساختار ورود کرد. حوزه‌ای که با تبحر و عشق ا