صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

تامین خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1398/09/27

متن آگهی :

فرآخوان مناقصه


شرکت ملّی گاز ایران درنظر دارد موضوع تامین خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی  خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  ..


نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت ملی گاز ایران .


تهران– خیابان کریم خان– خیابان شهید دکتر عضدی ( آبان جنوبی ) – نبش خیابان سپند – ساختمان مرکزی شرکت ملّی گازایران–  مدیریت توسعه منابع انسانی  .

 

 موضوع مناقصه :  تامین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی  شرکت ملی گاز ایران  .

 

 مـدت مناقصـه :  ( 365 روز خورشیدی ) 12 ماه .


 نماینده دستگاه مناقصه گزار :  مدیریت توسعه منابع انسانی .


  برآورد مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 53/711/224/975 ریال برای مدت یک سال می باشد.


 مبلغ و نوع تضمین مناقصه :


مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2/685/561/248 ریال (دو میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و شصت و یک هزار و دویست و چهل و هشت ریال) که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22  هیات وزیران) به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.


 شرائط ومدارک لازم جهت شرکت درمناقصه :


1 – ارائه تأئیدیه صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط ومعتبردر امور حمل و نقل .

2-  ارائه تأئیدیه گواهی معتبر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

3- توانایی تهیه وتسلیم ضمانتنامه               

4- داشتن دفتر فعال شرکت در تهران

5- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق ( اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ) .

6-  ارائه رزومه کاری مرتبط

7- داشتن شخصیت حقوقی

8- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه

9- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده سال 1397    


 محل اجرای موضوع مناقصه :  


 تهران و سایر استانها و شهرستانهای کشور

لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار ، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فرآخوان  ، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی کیفی ،  مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر  کتباً و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمانهای ستاد به آدرس تهران ، میدان هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان شهید شیرودی ، پلاک 10، طبقه 4 ارائه نمایند . بدیهی است  پس از ارائه مدارک و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  با  شماره تلفن های   81315766   و  81315767
تماس حاصل فرمایند .  


                               مدیریت توسعه منابع انسانی  شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان