صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تأسیسات و ادارات مرکزی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1399/05/21

متن آگهی :

شرکت ملّی گاز ایران درنظر دارد موضوع خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


 نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت ملی گاز ایران .شرکت ملی گاز ایران  - تهران – میدان هفتم تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – خیابان شهید شیرودی – پلاک 10- طبقه چهارم – خدمات پیمانهای ستاد.


موضوع مناقصه :  خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران.


 مـدت مناقصـه :  24 ماه شمسی.


 نماینده دستگاه مناقصه گزار :  حراست ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران.


 مبلغ و نوع تضمین مناقصه :  برآورد مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 65/446/768/874 ریال برای مدت دو سال می باشد.


 میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3/272/338/443 ریال (سه میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون و سیصد و سی و هشت هزار و چهارصد و چهل و سه ریال )  که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22  هیات وزیران) به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت تحویل گردد.


 شرائط ومدارک لازم جهت شرکت درمناقصه :

1 – ارائه تأئیدیه صلاحیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرتبط ومعتبردر امور خدمات عمومی.    

2- توانایی تهیه وتسلیم ضمانتنامه

3- داشتن دفتر فعال شرکت در تهران

4- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق ( اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ). 

5-  ارائه رزومه کاری مرتبط

6- داشتن شخصیت حقوقی 

8- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه  


 9- ارائه تاییدیه از سازمان حراست وزارت نفت    


محل اجرای موضوع مناقصه :

1- ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به آدرس فوق الذکر . 

2- ساختمان آموزش روبروی ورزشگاه  شهید شیرودی

3- پارکینگ شهید باقری  بالاتر از ورزشگاه شهید شیرودی

4- ساختمان ورزش جنب ساختمان آموزش

5-ساختمان سپند خیابان نجات اللهی

6- ساختمان شهید صابر خیابان نادری

7- ساختمان بیدبلند2 خیابان احمد قصیر


لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار ، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فرآخوان  ، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی و خلاصه سوابق ،  مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر  کتباً و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمانی و پیمانکاران ستاد به آدرس تهران ، میدان هفتم تیر- خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شهید شیرودی-پلاک10- طبقه چهارم ، ارائه نمایند . بدیهی است  پس از ارائه مدارک و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  با  شماره تلفن های   81315767  و  81315760 تماس حاصل فرمایند. 

                                                  روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران
 

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان