صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله‌ای)؛بهینه سازی و طراحی مجدد مرکزداده شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1400/01/17

متن آگهی :

                فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله‌ای)

 

* موضوع مناقصه : بهینه سازی و طراحی مجدد مرکزداده شرکت ملی گاز ایران


*  نام  و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید دکتر عضدی (آبان جنوبی)، نبش سپند، ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران، طبقه چهاردهم، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران به منظور انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه‌ی فوق تصمیم به شناسایی، ارزیابی کیفی و فنی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دارای رتبه‌‌ی معتبر یک و دو از شورای عالی انفورماتیک کشور در حوزه‌ی "شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی " و دارای ظرفیت انجام کار و همچنین پروانه فعالیت افتا در زمینه مرتبط دارد.


* مهلت دریافت اسناد مناقصه: پس از ارائه مدارک و مستندات ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران و انجام ارزیابی و تایید صلاحیت ، نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.


* برآورد مالی پروژه: مبلغ 85.000.000.000 ریال (هشتاد و پنج میلیارد ریال)


* تضمین شرکت در فرایند مناقصه: مبلغ 4.250.000.000 ریال (چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) بوده که در قالب ضمانت‌نامه‌ی بانکی معتبر اخذ می‌گردد.


* زمان ارائه مدارک: از تاریخ درج این آگهی تا ده روز کاری بعد از درج دومین آگهی در روزنامه.


لذا از تمامی متقاضیان حائز شرایط در قالب شرکت، دعوت می‌شود در مهلت مقرر و در ساعت‌های اداری جهت دریافت اسناد  مناقصه به دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران واقع در نشانی فوق‌الذکر مراجعه فرمایند. هماهنگی متقاضیان قبل از مراجعه حضوری با شماره تلفن 84878361-021 الزامی می‌باشد.


                                                  روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان