صفحه اصلی > اخبار و وقایع > اطلاعیه های قطع گاز 

اطلاعیه های قطع گاز
اطلاعیه قطع گاز - 2 مهر 1400
قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٣:٣٩ - 1400/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 31 شهریور 1400
قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٤:٠٠ - 1400/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 29 شهریور 1400
قطع گاز به دلیل عملیات ایمن سازی و مقاوم سازی شبکه
 ١٠:٣٤ - 1400/06/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 29 شهریور 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٠:٢٨ - 1400/06/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 24مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٣٥ - 1400/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 22مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات ایمن سازی و تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٨:٢٣ - 1400/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 20 مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٩:٤٩ - 1400/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 19مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٩:٢٢ - 1400/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 17مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٤٨ - 1400/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 15مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٢٥ - 1400/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>