صفحه اصلی > نظر سنجی >  نظرسنجی قبوض الکترونیک گاز 

نظرسنجی قبوض الکترونیک گازآیا از اطلاع رسانی در زمینه صدور قبض الکترونیک راضی هستید؟
بله
تاحدودی
خیر
نظری ندارم