صفحه اصلی > متفرقه > مقررات و هزینه ها 

مقررات و هزینه ها


لطفاً برای آگاهی و اطلاع از دستورالعمل ها، بخش نامه ها،  قوانین و مقررات مربوط به تعرفه‌های گاز طبیعی، هزینه برقراری انشعاب و .... به لیست پیوست مراجعه گردد.

   دانلود : جداول هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء.pdf           حجم فایل 35 KB
   دانلود : تعرفه گاز طبیعی.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : تعرفه جایگاهها.pdf           حجم فایل 561 KB
   دانلود : تعدیل تعرفه گاز طبیعی در بخش نیروگاهی.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : بیمه مشترکین گاز طبیعی.pdf           حجم فایل 1191 KB
   دانلود : افزایش گازبها از 970329 (2).pdf           حجم فایل 1148 KB
   دانلود : افزایش گازبها از 970329 (1).pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : اصلاحیه بند 9-2-2 مجموعه مقررات.pdf           حجم فایل 431 KB
   دانلود : 6881بیمه.pdf           حجم فایل 268 KB