صفحه اصلی > تماس با ما > روابط عمومی 

روابط عمومی
پست الکترونیکی

pr@nigc.ir   ;   info@nigc.ir

تلفن 021 84877250
نمابر 021 88912656
پیام‌گیر 021 84878512
کد پستی 53113 - 15987
مرکز تماس (تلفنخانه) شرکت ملی گاز 84870